Textruta:                                       FUNDALLOGIK 
                                       
                                       OCH DEN VÄRLD DEN IMPLICERAR

                                                               Mats Hansson

Detta är en reviderad, mer fokuserad version, av ”Den logiska Världen” (DlV) på Nomen. En del har utvecklats, särskilt det logiska, annat har tagits bort, eller förenklats. En del fel finns tyvärr också i DlV, vilka kommer att rättas i en kommande utgåva (”final”, var sålunda att säga för mycket), de är dock inte av allt för allvarlig art, övergripande håller DlV.

 

 

 

DlV  finns på:

 

NOMEN

 

 

 

För kontakt: kuse@live.se