Textruta:                                       FUNDALLOGIK 
                                       
                                     OCH DEN VÄRLD FUNDALLOGIKEN IMPLICERAR

                                                               Mats Hansson

Denna text är en kraftig revidering av ”Den logiska Världen” (DlV) på Nomen, vilken tids nog kommer att publiceras i en pappersutgåva. Det logiska är nu mer i fokus. Mycket av det matematiska har tagits bort, simpliciter eftersom matematiken strider mot E-teorin, är kontradiktorisk. Vilket inte riktigt tas ad notam i DLV, även om det insågs. En del fel finns tyvärr också i DlV, eller snarare misstolkningar av den grundläggande logik (fundallogik) som detta arbete, denna teori bygger på, utvecklar, särskilt rörande T2, vad gäller icke-existensen av eviga (materiella) e, vilket T2 faktiskt kategoriskt utesluter, vilket inte insågs i DLV, åtminstone inte tillräckligt för att kategoriskt fastslå det. 

 

 

 

DlV  finns på:

 

NOMEN

 

 

 

För kontakt: kuse@live.se