Textruta:                                       FUNDALLOGIK 
                                       
                                     OCH DEN VÄRLD FUNDALLOGIKEN IMPLICERAR

                                                               Mats Hansson

Detta är en i mycket reviderad, mer fokuserad version, av ”Den logiska Världen” (DlV) på Nomen. En del har utvecklats, särskilt det logiska, annat har tagits bort, särskilt det matematiska (simpliciter eftersom matematiken strider mot E-teorin), eller förenklats. En del fel finns tyvärr också i DlV, vilka kommer att rättas i en kommande utgåva (”final”, var sålunda att säga för mycket).

 

 

 

DlV  finns på:

 

NOMEN

 

 

 

För kontakt: kuse@live.se