Textruta:                                   DEN FUNDALLOGISKA 
                                         VÄRLDEN

                                                               Mats Hansson

Detta är en reviderad, mer fokuserad version, av ”Den logiska Världen” (DlV) på Nomen. En del har utvecklats, annat har tagits bort, eller förenklats.

 

 

 

DlV  finns på:

 

NOMEN

 

 

 

För kontakt: kuse@live.se