FUNDALLOGIK

OCH DEN VÄRLD DEN IMPLICERAR

 

Eller:

E-TEORIN

(Schematisk Världsteori)

 

 

MATS HANSSON

 

 

 

 

 

 

Förord

 

Detta är en rationell/rationalistisk/förnuftsmässig, eller fundallogisk teori,* vilken definierar Världen från grunden. En ontologisk ambition konventionell logik allmänt inte äger. Den inser allmänt inte riktigt den kunskapsteoretiska konsekvensen, att den per se definierar en världssyn. Den ser sig mer som ett verktyg för att ställa upp giltiga argument/hypoteser, i de olika vetenskapsgrenarna. Att detta verktyg per se bygger eller definierar världen, inses alltså allmänt inte. Mer rigoröst, existerar världen, eller den utvecklingsbara världsteorin, immanent i ”verktyget”, eller mer specifikt förstås i de logiska definitionerna. Särskilt i de första, vilka antas, vilka brukar kallas axiom. Redan i till exempel antagandet att x=x ligger immanent en hel världssyn förborgad, i alla fall dess grundläggande struktur. Och detta är förstås vad det kommande mer rigoröst kommer att utveckla.

 

Abstraktionsnivån är hög i denna text, men det är svårt se det kunna vara på annat vis, för stringensens skull. Det är (alltså) frågan om existentiell grundteori.

 

__________

* ”Fundallogisk”, för att särskilja denna teori från konventionell logik, även om dessa två teorier äger mycket gemensamt, men oäven oerhört fundamentala skillnader, vilket E-teorin i själva sin definition kommer att visa på. T0-teoremet definierar den mest avgörande skillnaden, mer specifikt:

 

Allt vilket vill hävdas vara sant, måste konsistent (i enlighet med tidigare axiomatiskt antaget, eller bevisat (i enlighet med tidigare axiomatiskt antaget, eller bevisat sanna satser) sanna satser) kunna bevisas, eller så får det simpliciter (axiomatiskt) antas vara sant.

 

Ett ”anti-realistiskt” konstaterande (realism i meningen att det existerar något bortom ett medvetande):

 

Alla satser, vilka inte axiomatiskt antas i teorin, måste kunna bevisas av teorin. Det existerar inga icke-axiomatiska sanna satser i teorin, vilka inte kan bevisas av teorin. Eller för den delen några sanna satser bortom en teori.

 

Alla sanna satser existerar alltså i teorin, och definieras av teorin, antingen axiomatiskt eller bevismässigt (i enlighet med det föregående sagda).

 

Detta (klassiska) kan tyckas (intuitivt) evident. Men dagens konventionella logik tycker inte så, med grund i Kurt Gödels ofullständighetsteorem, se vidare sidan Logik.